Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 18-01-2019, 15:19
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ο Δήμος Ιωαννιτών τροποποίησε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ώστε να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις αντίστοιχες με τον αριθμό των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας εισηγήθηκε το θέμα λέγοντας ότι «ευτυχώς, μετά από παρεμβάσεις και της αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση που ικανοποιεί και τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο πρόγραμμα αυτό αλλά και τους Δήμους που ζήτησαν τη συνέχισή του».


Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Ιωαννιτών

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ιωαννιτών απασχολούνται  δεκαοκτώ εργαζόμενοι με τις παρακάτω ειδικότητες:

4 Κοινωνιολόγοι

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί

4 Νοσηλευτές

2 Βοηθοί νοσηλευτές

6 Οικογενειακοί βοηθοί

 

Στο Δήμο αυτή την στιγμή λειτουργούν έξι προγράμματα, στις δημοτικές ενότητες Ιωαννίνων, Παμβώτιδας, δύο στη δημοτική ενότητα Ανατολής και από ένα στη δημοτική ενότητα Περάματος και Μπιζανίου.

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, το 7% των συνολικών θέσεων πρόκειται να καλυφθεί από προσωπικό ειδικών κατηγοριών.

Προβάδισμα έχει το κριτήριο της ειδικής εμπειρίας, ειδικά όσοι εργαζόμενοι και μάλιστα «προνομιούχοι» θεωρούνται όσοι εργαζόμενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους αδιάλειπτα στο πρόγραμμα.

Το μισθολογικό κόστος καλύπτει το Υπουργείο Εσωτερικών με πιστώσεις του.


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα