Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 12-06-2019, 12:10
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Το Οικονομικό Ιωαννίνων στο πλαίσιο του έργου Young Entrepreneurs Startup School (YESS), πάει στο Μπάρι της Ιταλίας, 14-27 Ιουλίου 2019. Προσκαλεί προσκαλεί φοιτητές ή νέους ερευνητές που έχουν καινοτόμες ιδέες και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στην επιχειρηματικότητα ώστε να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη startup, να συμμετάσχουν.

Μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://yessincubation.eu/yess-summer-school/ μέχρι τις 20 Ιουνίου.

 Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι-ες να είναι ηλικίας 18-22 ετών και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Στην ιστοσελίδα https://yessincubation.eu/yess-summer-school/ οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να βρουν εκτός από την αίτηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τα έξοδα μεταφοράς από την Ελλάδα και διαμονής καλύπτονται από το έργο. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων από την Ελλάδα δε θα υπερβεί τα 10 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στον ως άνω σύνδεσμο ή να επικοινωνήσουν με τον καθ. Γεώργιο Γκωλέτση (goletsis@uoi.gr) ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος για το έργο YESS.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ντοτη3