Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 8-10-2020, 15:20
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αναρτήθηκε σήμερα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» η πρόσκληση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το οποίο υλοποιούν όλες οι Περιφέρειες μέσω των επιχειρησιακών τους προγράμματος. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο. Αρχικά, η Περιφέρεια Ηπείρου δεν ήταν και ιδιαίτερα θετική στη διάθεση πόρων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων δεν είναι μεγάλη, δεδομένου ότι μέχρι τέλη του χρόνου πρέπει να αναδειχθούν οι δικαιούχοι. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και λήγει στις 4 Νοεμβρίου.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο τα 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη δράση. Με τα δεδομένα αυτά, μια επιχείρηση πρέπει να έχει κύκλο εργασιών για το 2019 μεγαλύτερο των 6.000 ευρώ.

Στη σχετική πρόσκληση, αναφέρονται όλοι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ. Σημειωτέον ότι δεν είναι επιλέξιμες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα.

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί, είναι η συγκριτική.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.peproe.gr.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα