Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 2-12-2019, 18:02
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πιστοποιήθηκε από την την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Η πιστοποίηση έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια, μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2023.

Το συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου ποιότητας προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών της ΑΔΙΠ και τις αρχές διασφάλισης ποιότητας του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 7 του εθνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.

«Όπως γίνεται σαφές η διαδικασία της πιστοποίησης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών» αναφέρει το τμήμα στη σχετική ανακοίνωση.

Το τελικό κείμενο της έκθεσης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του πανεπιστημίου

Όπως τόνισε ο αντιπρύτανης Σταύρος Νικολόπουλος, όσα τμήματα έχουν λάβει πιστοποίηση από την ΑΔΙΠ μέχρι τώρα, αυτή θα ισχύσει κανονικά και με το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της αρχής.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα