Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 1-08-2016, 05:25
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα διακόψουν τη λειτουργία τους από σήμερα  Δευτέρα 01-08-2016 μέχρι και την Παρασκευή 19-08-2016. Στο διάστημα αυτό θα χορηγηθεί (υποχρεωτικά) κανονική άδεια απουσίας στο Διοικητικό Προσωπικό.
 Από 01-08-2016 μέχρι 19-08-2016, θα λειτουργήσουν μόνο ορισμένες υπηρεσίες του Ιδρύματός μας (Πρωτόκολλο, Ταχυδρομείο, υπηρεσία φύλαξης, Θυρωρείο Μεταβατικού κτηρίου), με βάση πρόγραμμα υπευθύνου-αρμοδίου και αριθμό τηλεφώνου για περίπτωση έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης, καθώς και το Τμήμα Προμηθειών και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη διενέργεια διαγωνισμών – παραλαβή προσφορών κ.λπ.).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2