Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 4-05-2020, 14:14
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει διατυπώσει ξανά τις επιφυλάξεις του και τις διαφωνίες του για το «νόμο Κεραμέως» και τώρα, το ξανακάνει, σε συγκεκριμένα σημεία

Για τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά: Παρότι το ίδρυμα λέει ότι δεν διαφωνεί επί της αρχής για τη σκοπιμότητα, τονίζει ότι «η νομοθετική ρύθμιση που περιγράφεται στα άρθρα 76-83 του σχεδίου νόμου δεν εξυπηρετεί, στην παρούσα συγκυρία, την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου».

Η σύγκλητος του ιδρύματος αναφέρει ότι οι πρόσθετοι πόροι που θα εξασφαλιστούν μέσω ξενόγλωσσων προγραμμάτων μπορεί να ενισχύσουν οικονομικά τα ΑΕΙ, «αλλά η παράπλευρη αυτή δραστηριότητα θα προκαλέσει κατακερματισμό και υποβάθμιση του κύριου εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται από τα υφιστάμενα τμήματα (που είναι υποστελεχωμένα)».  Σημειώνει ακόμα ότι η εγγραφή φοιτητών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προπτυχιακά προγράμματα που έχουν δίδακτρα ενδέχεται να προσβληθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές (όπως συνέβη στην περίπτωση των κολεγίων), μιας και η φοίτηση είναι δωρεάν, «με συνέπεια να δημιουργηθεί μια αντιφατική κατάσταση, που θα οδηγήσει αναγκαστικά στην αναθεώρηση του καθεστώτος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης». Η σύγκλητος ξανατονίζει την ανάγκη να διοριστούν μέλη ΔΕΠ και να ενισχυθούν οι σχολές Επιστημών Υγείας για την αντιμετώπιση των διδακτικών κενών στις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης.

Για την εκλογή πρυτανικών αρχών:

Η σύγκλητος διαφωνεί με τις αλλαγές στη διαδικασία εκλογής πρυτανικών αρχών. «Ο αποκλεισμός, για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που ανήκουν στις ομάδες των ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων διαρρηγνύει τις συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων» τονίζει. Επίσης, αναφέρει ότι «η πρόβλεψη για ενιαίο ψηφοδέλτιο πρυτάνεων-αντιπρυτάνεων δεν συνάδει με τις αρχές της αντιπροσωπευτικότητας, αφού αφήνει περιθώρια για ‘προσωποκεντρικές’ συνεργασίες, που δεν αξιοποιούν όλο το δυναμικό των μελών ΔΕΠ».

Για την πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Η Σύγκλητος διαφωνεί με τις ρυθμίσεις στο δημοτικό, λέγοντας ότι θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση «εάν είχε εξασφαλιστεί ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μικρούς μαθητές, εάν αυτές οι δεξιότητες ήταν περισσότερο επεξεργασμένες και προσαρμοσμένες στο ελληνικό περιβάλλον και, κυρίως, εάν είχε διασφαλιστεί ότι το μέγεθος των τάξεων θα είναι μικρό,  προϋποθέσεις που σήμερα δεν συντρέχουν». Επίσης, διαφωνεί με τη διαγωγή, που επαναφέρει η υπουργός στα απολυτήρια, λέγοντας ότι «δεν θα περιορίσει τις επιθετικές και παραβατικές συμπεριφορές των μαθητών, αλλά θα επιτείνει τα προβλήματα στο σχολείο και την κοινωνία, στιγματίζοντας και απομονώνοντας αντί να φρονηματίζει».

Για τα πρότυπα-πειραματικά:

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λέει ότι καταρχήν, τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία «είναι ένας πολύτιμος και ιστορικός θεσμός, που μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός  και ως καταλύτης για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις». Ωστόσο, διατυπώνει επιφυλάξεις για την πρόβλεψη του νόμου λέγοντας ότι «δεν εξειδικεύει τους τρόπους με τους οποίους θα προάγεται η αριστεία και θα καλλιεργείται η καινοτομία, χωρίς να διολισθαίνει η εκπαιδευτική διαδικασία στον άγονο ανταγωνισμό και την ενίσχυση της συγκαλυμμένης επιθετικότητας». Τονίζει ότι «αυτό είναι ένα καίριο ζήτημα και συνιστά την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε ένα περιβάλλον όπου πραγματικά προάγεται η πρωτότυπη (και ενίοτε αιρετική) προσέγγιση και σε ένα περιβάλλον που προωθεί αποκλειστικά την κουλτούρα της προσωπικής ανάδειξης και το πνεύμα της αντιπαλότητας από νεαρής ηλικίας». Ακόμα, αναφέρει ότι ο αριθμός των προτεινόμενων προτύπων σχολείων φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες και τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας.

Η Σύγκλητος επισημαίνει εμφατικά ότι η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων για τις πανελλήνιες εξετάσεις συνιστά «σοβαρή οπισθοδρόμηση, γιατί θα εκτρέψει την ορθή διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο, υποβαθμίζοντας την κριτική σκέψη και οδηγώντας τους μαθητές στα φροντιστήρια».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2