Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 5-11-2018, 13:55

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου στο πλαίσιο της ενημέρωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων της Ηπείρου διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης που απευθύνονται σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων καθώς και σε στελέχη των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ κλπ).

Thn Τετάρτη 7 Νοεμβρίου από 10:00 πμ έως 15:00 μμ στα Ιωάννινα (αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος, Ιωάννινα) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της   εταιρίας International Forum Training & Consulting, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Οργάνωση Διαδικασιών Διαχείρισης – Ψηφιακής Διακίνησης Εγγράφων στους Δήμους έως 31-12-2018 στο πλαίσιο του Ν.4440/ 2016».

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου  από 10:00 πμ έως 15:00 μμ στα Ιωάννινα (αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος, Ιωάννινα) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της εταιρίας Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ημερίδα ενημέρωσης με θέμα: «Οικονομική διαχείριση των Δήμων μετά τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι».

Σχετικό υλικό (πρόγραμμα, δήλωση συμμετοχής κ.λπ.) για τις ημερίδες είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα μας (www.pedepirus.gr).



200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa