Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 8-02-2018, 13:20

Ημερίδα για τον κανονισμό προστασίας δεδομένων διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Ηπείρου την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, στις 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος). Η ημερίδα απευθύνεται σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων καθώς και σε στελέχη των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Ο «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» GDPR (General Data Protection Regulation) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά τη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To GDPR είναι δεσμευτικό και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας), ενώ τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Σημειωτέον ότι ο νέος κανονισμός αφορά τους πάντες: από φορείς του Δημοσίου και τους Δήμους μέχρι τις επιχειρήσεις. Μερικά από τα νέα δεδομένα που εισάγει ο κανονισμός, είναι η κατάργηση της σιωπηρής συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων και η υποχρέωση λογοδοσίας για κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποχρέωση γνωστοποίησης ύπαρξης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή και ανακοίνωσης στο θιγόμενο από την παραβίαση φυσικό πρόσωπο.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα