Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 23-08-2022, 15:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κωδικός Θέσης: 1267)

Η Terracom A.E., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην ελληνική επικράτεια, με υψηλή τεχνογνωσία, παραγόμενη καινοτομία και έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, αναζητά άτομο, προκειμένου να στελεχώσει την θέση του Υπεύθυνου Ανθρωπίνου Δυναμικού στην έδρα της εταιρείας στα Ιωάννινα.


 Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος καθολικών στρατηγικών, μεθόδων και διαδικασιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού συνολικά μέσα σε έναν οργανισμό / επιχείρηση
 • Διαχείριση των αιτημάτων, παραπόνων και άλλων θεμάτων μεταξύ του προσωπικού και της διεύθυνσης
 • Συνολική διαχείριση και εποπτεία της διαδικασίας πρόσληψης νέου προσωπικού
 • Υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών μέσω ανάπτυξης, δημιουργίας κινήτρων και συντήρησης των ανθρωπίνων πόρων
 • Δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Διαχείριση και παρακολούθηση ενός συστήματος επιβράβευσης προσωπικού που οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση και κίνητρα εργασίας
 • Διαχείριση του σχεδίου μισθοδοσίας και του προγράμματος Βonus
 • Εκτίμηση των αναγκών εκπαίδευσης και εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα λάβουν χώρα εντός της επιχείρησης
 • Παροχή HR μετρήσεων και στατιστικών στοιχείων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ισχύουσες συνθήκες για τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού που ορίζονται από το νόμο


 Απαιτήσεις

 • Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR
 • Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης
 • Γνώση του εργασιακού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο
 • Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία με διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί


Προσφέρουμε

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Extra Bonus
 • Άμεση πρόσληψη
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης
 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Συμμέτοχη σε διεθνή έργα μεγάλης κλίμακας
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία
 • Παροχή Ιδιωτικής ασφάλειας υγείας
 • Παροχή ανταποδοτικού προγράμματος
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο δυναμικά και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
 • Stock option opportunity
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Αν σας ενδιαφέρει αυτή η θέση εργασίας στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση collaborate@terracom.gr , αναφέροντας τον κωδικό θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.terracom.gr/el/jobs

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα