Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 23-04-2019, 08:40
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μια σειρά επιφυλάξεις εκφράζει η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο ψήφισμά της για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Θεωρεί μεταξύ άλλων ότι είναι προβληματική η ίδρυση πολλών νέων τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων, «χωρίς να υπάρχει ορατή πρόνοια για τις αντίστοιχες υποδομές και το προσωπικό» και ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη «η εμπειρία και οι δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως προς τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση των νέων δομών που προέκυψαν μετά την απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».

Επίσης, αναφέρει ότι θα έπρεπε να έχει εκτιμηθεί πιο συνολικά το πλήθος, η ειδίκευση και η ακαδημαϊκή επάρκεια των νέων τμημάτων σε όλη την επικράτεια. «Προφανώς, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία και την αποστολή των δημοσίων Α.Ε.Ι.» καταλήγει.200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2