Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 24-11-2016, 21:12
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δυνατότητα μετάταξης των εργαζομένων σε τέσσερις αμυντικές βιομηχανίες της χώρας δίνει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η τροπολογία αφορά στους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των εταιρειών Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), Ηλεκτρομηχανική Κύμης, Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου και Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ). 

Στους εν λόγω εργαζόμενους παρέχεται η δυνατότητα μετάταξης σε υφιστάμενες κενές ή αν δεν υπάρχουν σε συνιστώμενες θέσεις σε κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία δύο μήνες, από την έναρξη ισχύος του νόμου, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Menoumespiti-Wash
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα