Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 14-01-2021, 16:29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Πρέβεζα και στη Θεσπρωτία επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας, τους δύο τελευταίους μήνες.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΣΕΔ) Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα και από τον περασμένο Δεκέμβριο ένταξε στο δίκτυό της τη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ στην Αμπελιά του Δήμου Σουλίου.

Ακολουθεί η Πρέβεζα, με τη μονάδα στην περιοχή «Μπούφος» του Δήμου Θεσπρωτικού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. διαθέτει σήμερα «ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο ΑΕΚΚ που περιλαμβάνει ήδη ενενήντα (90) μονάδες ανακύκλωσης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ και εκτείνεται σε 13 Περιφέρειες και 47 Περιφερειακές Ενότητες και το οποίο αναπτύσσεται δυναμικά τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια επιδιώκοντας να φθάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες».

Την περίοδο 2013 – 2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.130.000 τόνους ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά σε έργα υποδομής και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα