Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 10-03-2020, 12:16
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην οποία περιλαμβάνονται τα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση του κοροναϊού, προβλέπουν ακόμα και ποινές. Συγκεκριμένα, το άρθρο 1 της Πράξης, είναι εκείνο που προβλέπει μεταξύ άλλων την «προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον σε ομάδες προσώπων προς αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού ευρύτερων ομάδων προσώπων δύναται να προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές».

Πιο κάτω, στην παράγραφο 6, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια, για «όποιον δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου».

Επίσης, η παράγραφος 5 προβλέπει ότι «κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του προέδρου του διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου. Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα