Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 27-10-2016, 14:19
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αναρτήθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για την εγκατάσταση νέων γεωργών για το έτος 2016. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία ή οι εκπρόσωποι των οποίων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 41 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου. Λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας παρουσιάζονται στο Άρθρο 2 της πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις κατά την περίοδο από 31 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου ενώ η κατάθεση του φυσικού φακέλου γίνεται από 1η Δεκεμβρίου ως 7 Δεκεμβρίου στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων. Το ποσό της οικονομικής στήριξης κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την μελλοντική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική ή μικτή) και του χαρακτηρισμού της περιοχής κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως ορεινή, μειονεκτική ή λοιπή.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd.

Xromoepilogi2
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
PLayschool πισω dodoni back