Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 15-11-2018, 09:06
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στα Γιάννενα, στην Κόνιτσα, στην Παραμυθιά, στο Καλπάκι, στην Πρέβεζα, στο Μέτσοβο και στην Άρτα υπάρχουν εγκατεστημένοι δέκα μετεωρολογικοί και ατμοσφαιρικοί σταθμοί, τους οποίους «καλύπτει» η προγραμματική σύμβαση Δήμου, Περιφέρειας και εργαστηρίου Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εννιά μετεωρολογικοί σταθμοί του συστήματος, είναι εγκατεστημένοι στην πόλη των Ιωαννίνων, στο Νησί, στο Μέτσοβο, στην Κόνιτσα (Τράπεζα), στο Καλπάκι, στην Παραμυθιά, στην Αμμουδιά Πρέβεζας, στην Κορωνησία και στο Βουργαρέλι, καθώς και ένας σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που βρίσκεται στο προαύλιο του 13ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, στην Κιάφα.

Για τη συντήρηση των σταθμών αυτών, Δήμος, Περιφέρεια και Εργαστήριο μετεωρολογίας υπογράφουν προγραμματικές συμβάσεις, για τη συντήρηση και την αξιοποίησή τους. Η τελευταία από αυτές, προβλέπει το ποσό των 25.000 ευρώ για συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση οργάνων, καθώς και τα αναλώσιμα για τη συνεχή εκπομπή δεδομένων προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα